Activating Change

Ciągła zmiana jest obecnie stałym elementem środowiska biznesowego, a okresy stabilizacji stanowią wyjątek od reguły. Szybkie tempo zmian wymuszają nowe technologie, rosnące oczekiwania klientów oraz coraz częstsze przekształcenia własnościowe – dlatego zdolność do zmiany stała się jedną z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej organizacji, zaś zarządzanie zmianą – jedną z najważniejszych kompetencji menedżerskich.

Zawartość programu : 2-dniowe warsztaty

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • działać na rzecz stworzenia zdolności do zmiany w swoich obszarach odpowiedzialności
 • poszerzać wiedzę pracowników o przyczynach zmiany
 • przyspieszać wdrażanie zmian oraz zaangażowanie w nie poprzez eksperymentowanie
 • budować poparcie dla zmian dzięki koncentrowaniu się na sukcesach i mocnych stronach
 • rozpoznawać, kiedy angażować innych, by uzyskać najlepsze rezultaty
 • wyzwolić chęć i pozytywną energię do wdrażania zmian
 • określić, jakie informacje należy przekazywać – w oparciu o zakres i harmonogram zmian oraz potrzeby odbiorców
 • zwiększać skuteczność komunikatów o zmianach
 • informować o oczekiwaniach wobec wdrażanych zmian i postępach w ich osiąganiu
 • zachęcać do dwustronnego dialogu o zmianach
 • ocenić obecną zdolność do skutecznego wdrażania zmian
 • wychwytywać i wpływać na zachowania oraz procedury blokujące zmiany
 • skutecznie reagować na opór przeciwko zmianom

Zapraszamy do kontaktu !

Dariusz Żyłka
Dyrektor Sprzedaży
T +48 605 325 063
dariusz.zylka@ubd.pl