Zarządzanie Zespołem Wirtualnym

Program przygotowujący menedżerów do zdalnego zarządzania
(dostępny w formie tradycyjnej lub zdalnej, dla małych grup lub jako indywidualna sesja mentoringowa)

 1. Potrzeby zespołu wirtualnego, które wymagają aktywnego wsparcia ze strony lidera.
  • Struktura: regularność, jasność celów i oczekiwań, monitorowanie i egzekwowanie.
  • Informacja: zarządzanie potrzebami informacyjnymi.
  • Interakcje: budowanie relacji w zespole oraz pomiędzy zespołem a organizacją/klientami.
 2. Cykl menedżerski w wirtualnym zespole – od wyznaczania celów po feedback.
  • Cykl dzienny vs cykl tygodniowy – dwie metody pracy.
  • OKR dla zespołu jako metoda ukierunkowania działań.
  • Wirtualna tablica celów zespołu (na przykładzie Trello.com).
  • Przekazywanie informacji zwrotnych.
  • Okazywanie uznania na odległość.
 3. Prowadzenie wirtualnych spotkań.
  • Organizacja spotkań.
  • Oprogramowanie (na przykładzie Zoom.us).
  • Podsumowania.
 4. Wspieranie interakcji i obiegu informacji.
  • Monitorowanie potrzeb informacyjnych.
  • Delegowanie obowiązków informacyjnych/wymiany informacji.
  • Delegowanie wymuszające współpracę.