Zarządzanie priorytetami

Program rozwija świadomość oraz umiejętności, które są niezbędne dla podejmowania przez uczestników lepszych decyzji odnośnie ich codziennej pracy. Uczestnicy poznają techniki, które pomagają im radzić sobie ze złożonymi interakcjami  z współpracownikami, budować silniejsze relacje zawodowe oraz zwiększyć ogólną efektywność.

Zawartość programowa:  1/2 -dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

  • dokonać przeglądu swoich indywidualnych priorytetów jako podstawy dla jasnego komunikowania innym tego, co powinni wykonać, aby osiągnąć wyznaczone cele,
  • dokładnie określać oczekiwania wobec zadań,
  • analizować własne potrzeby i zadania, aby określić sposoby na radzenie sobie z konkurencyjnymi priorytetami,
  • decydować, kiedy delegować lub przekazać zadania.

Zapraszamy do kontaktu!

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl