Zarządzanie ludzmi: od przekazywania zadań po ocenę

Menedżerowie są odpowiedzialni za rezultaty swoich pracowników. Muszą również zapewniać zgodność działań pracowników ze strategią organizacji. Szkolenie skupia się na tych aspektach roli lidera, które dotyczą zarządzania wynikami. Umiejętności nabywane podczas szkolenia pomagają uczestnikom wyznaczać cele i egzekwować ich realizację.

Zawartość programu : 2-dniowy warsztat

Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

  • stawiać jasne, mierzalne cele, stosując konkretne kryteria,
  • rozpoznawać wyzwania, jakie pracownicy mogą napotkać podczas realizacji swoich celów, oraz opracowywać strategie ich przezwyciężania,
  • przekazywać oczekiwania w sposób, który zwiększa motywację i zaangażowanie pracownika,
  • identyfikować sytuacje, które wymagają działania korygującego,
  • prowadzić rzeczowe rozmowy o problemach, prowadzące do pozytywnych zmian,
  • wyjaśniać główne rozbieżności między własną oceną wyników, a samooceną pracownika.

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl