Współdziałanie w zespole

Celem tego szkolenia jest pomoc uczestnikom w budowaniu relacji, które sprzyjają osiąganiu dobrych wyników przez stosowanie zasad oraz rozwijanie cech współdziałania w zespole.

Zawartość programu: 1/2-dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

  • określić wartości, które mają znaczenie zarówno dla pracowników jak i firmy,
  • budować pozytywne więzi ze współpracownikami, w oparciu o uniwersalny zestaw wartości warunkujący efektywną współpracę,
  • powiązać wartości z wynikami biznesowymi, takimi jak produktywność, jakość, zadowolenie klientów oraz z ogólną sprawnością działania organizacji.

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl