PSS Coaching

Szkolenie  dostarcza menedżerom sprzedaży umiejętności komunikacyjnych oraz narzędzi planowania, potrzebnych do budowania i rozwijania skutecznego zespołu sprzedaży. Zespołu, który nie tylko generuje odpowiedni poziom przychodów, ale tworzy również wzajemnie korzystne, długoterminowe relacje biznesowe.

Zawartość programu : 2-dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

  • odpowiednio zaplanować oraz przeprowadzić rozmowę coachingową,
  • usprawniać komunikację dzięki prowadzeniu regularnych spotkań z pracownikami,
  • dokonywać obiektywnej oceny mocnych i słabych stron pracowników,
  • motywować pracownika do podnoszenia kwalifikacji ustalając w sposób czytelny oczekiwania i kryteria,
  • przygotowywać krótko- i długoterminowe plany rozwoju pracowników.

Zapraszamy do kontaktu !

Dariusz Żyłka
Dyrektor Sprzedaży
T +48 605 325 063
dariusz.zylka@ubd.pl