Profesjonalny Coaching w Sprzedaży

Umiejętność rozwijania pracowników jest jedną z najbardziej cenionych kompetencji menedżerskich – a jak pokazują badania, również jedną z najrzadziej spotykanych. Nasze szkolenie przekazuje umiejętności z zakresu coachingu menedżerskiego, umożliwiające ukierunkowywanie oraz wspieranie rozwoju sprzedawców.

Zawartość programu : 2-dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

  • stosować Podstawowe Zasady w zespole sprzedaży,
  • prowadzić coaching menedżerski ukierunkowany na rozwój kompetencji sprzedawców,
  • przekazywać skuteczne informacje zwrotne,
  • okazywać uznanie w celu wzmocnienia motywacji,
  • zauważać okazje do rozwijania pracowników,
  • stosować skuteczne techniki słuchania i zadawania pytań.

Zapraszamy do kontaktu !

Dariusz Żyłka
Dyrektor Sprzedaży
T +48 605 325 063
dariusz.zylka@ubd.pl