Efektywne spotkania

W nowoczesnych organizacjach spotkania są okazją do dzielenia się swoimi pomysłami, podejmowania wspólnych decyzji oraz planowania działań. Poruszane zagadnienia są często bardzo złożone, a presja na uzyskanie określonych wyników ogromna. Efektywność każdego spotkania zależy od prowadzącego. Od jego umiejętności prowadzenia spotkań i angażowania w nie innych. Szkolenie uczy umiejętności, których potrzebuje prowadzący, żeby prowadzić spotkania w sposób efektywny i zorientowany na rezultaty. Szkolenie pozwala wprowadzić w życie efektywne procedury prowadzenia spotkań, umożliwiające skoncentrowanie się na temacie oraz utrzymanie ich właściwego tempa bez względu jak złożony lub trudny jest temat spotkania.

Zawartość programu : 2-dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

  • umiejętnie planować i poprowadzić spotkania,
  • korzystać z technik zachęcających uczestników do prezentowania opinii dotyczących omawianych tematów,
  • dbać, aby dyskusja nie zbaczała z tematu, i utrzymywać odpowiednie jej tempo,
  • podsumować spotkanie tworząc plan dalszych działań.

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl