Od strategii do wyników

Głównym wyzwaniem, przed którym stoją współcześni menedżerowie jest zbudowanie mostu między codziennością, a celami strategicznymi. Każdego dnia muszą wdrażać główne kierunki działania i jednocześnie odpowiadać na potrzeby swoich bezpośrednich podwładnych i pracowników liniowych. Warsztat od strategii do wyników pomaga menedżerom wyższego szczebla budować zaangażowanie i odpowiednio zarządzać działaniami podejmowanymi na każdym szczeblu organizacji. Menedżerowie nabywają umiejętności interpersonalne, dzięki którym każdego dnia mogą przekładać strategię na rezultaty.

Zawartość programu : 2-dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

  • poszukiwać kluczowych informacji, mających wpływ na rezultaty,
  • w zrozumiały dla innych sposób przedstawiać strategię organizacji,
  • rozpoznawać trudności i korzyści związane z udzielaniem informacji zwrotnych,
  • koncentrować pracowników na najbardziej efektywnych działaniach wspierających strategię firmy,
  • udzielać konstruktywnych informacji w celu poprawy rezultatów,
  • poszukiwać pomysłów, umożliwiających przełożenie strategii na działania,
  • szukać sprzymierzeńców, którzy zapewnią wsparcie i zasoby potrzebne do rozwiązania kluczowych problemów organizacji.

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl