Ocena 360 stopni: badanie i rozwój kompetencji

Ocena 360 stopni jako metoda diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich stała się już standardem w biznesie. Jednak wdrożenie i stosowanie tego narzędzia tak, by przynosiło korzyści organizacji i ludziom, nie jest proste. Dlatego rekomendujemy konsultację z ekspertem na wczesnym etapie planowania projektu – pomożemy Ci zaprojektować skuteczne wdrożenie w Twojej organizacji oraz pomożemy uniknąć typowych błędów.

Program rozwoju kompetencji oparty na Badaniu 360 stopni składa się z:

  • Oceny kompetencji menedżerskich i przywódczych: Przełożony, podwładni, współpracownicy równi stopniem oraz ew. inne osoby wypełniają na temat menedżera kwestionariusze umożliwiające ocenę jego kompetencji przywódczych. Sam menedżer wypełnia kwestionariusz samooceny. Na tej podstawie powstaje indywidualny raport z badania, opisujący styl zarządzania menedżera oraz jego mocne i słabsze strony w roli lidera.
  • Przekazania informacji zwrotnych: Menedżer otrzymuje swój raport podczas indywidualnego spotkania z trenerem lub warsztatu, którego celem jest omówienie znaczenia kompetencji menedżerskich oraz strategii ich rozwoju, interpretacja raportu oraz planowanie działań rozwojowych.
  • Wdrożenia zmian: Menedżer wdraża działania rozwojowe ze wsparciem organizacji. Najważniejsze elementy tego wsparcia to: pomoc w powiązaniu działań rozwojowych z potrzebami biznesowymi, zapewnienie możliwości i zasobów wspierających rozwój oraz egzekwowanie zaplanowanych działań.

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl