Nowy menedżer

Rozwijając umiejętności związane z zarządzaniem innymi oraz delegowaniem zadań, nowo mianowani menedżerowie poznają podstawowe narzędzia i strategie potrzebne do odniesienia sukcesu w nowej roli. Podczas szkolenia uczestnicy koncentrują się na poznaniu trzech wyznaczników sukcesu dla nowego menedżera i zostają wyposażeni w praktyczną umiejętność delegowania zadań.

Zawartość programu : 1-dniowy warsztat

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią : 

  • zarządzać swoim przejściem na stanowisko menedżera,
  • ustalać działania niezbędne dla zbudowania osobistej wiarygodności,
  • określać strategie budowania zaangażowania innych,
  • tworzyć jasne powiązanie pomiędzy celami departamentu/działu, a celami organizacji, aby zwiększyć zaangażowanie zespołu,
  • zaplanować i przeprowadzić rozmowę, która pozwoli im zbudować konstruktywną relację z przełożonym oraz pozyskać jego wsparcie,
  • ocenić swoją umiejętność delegowania oraz związane z nią wyzwania,
  • ustalić, które z zadań powinni wykonać osobiście, a które mogą lub nawet powinni delegować,
  • planować zadania do delegowania i przekazać je odpowiednim pracownikom,
  • zastosować kluczowe elementy prowadzenia rozmowy delegującej,
  • określać następne kroki, aby delegowanie zakończyło się sukcesem.

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl