Gra dla biznesu

Naszym Klientom proponujemy wirtualny maraton, w trakcie którego uczestnicy „ścigają się” poprzez wykonywanie zadań w świecie rzeczywistym. Maraton jest podzielony na kilka etapów, z których każdy reprezentowany jest przez jeden kraj leżący na równiku. 

Zadania

Na każdym etapie uczestnicy mają do wykonania zestaw zadań, które polegają na podjęciu konkretnych działań w świecie rzeczywistym. Wykonanie każdego zadania oznacza przebiegnięcie określonego dystansu.

Przykłady:

  • Zorganizuj śniadanie biznesowe dla klientów
  • Poproś współpracownika o informacje zwrotne na temat swojej prezentacji
  • Zdobądź 70% punktów z testu

Dowody

Aby zadanie zostało uznane, uczestnik musi przesłać administratorowi badania dowód na jego wykonanie. Dowód ma formę pliku załączonego do zgłoszenia o wykonaniu zadania.

Przykłady:

  • Zdjęcie ze śniadania biznesowego
  • Dokument podsumowujący otrzymany feedback
  • Punkty z testu on-line

Nagrody

Za wykonywanie zadań, uczestnicy otrzymują przypisaną do nich liczbę przebiegniętych metrów, spalonych kalorii oraz wirtualną walutę maratonu.

Motywacji dostarczają:

Nagrody rzeczowe: wirtualną walutę można wymienić w sklepie maratonu na prawdziwe nagrody (np. bilety do kina, gadżety, wyszukane smakołyki itp.). Nagrody w sklepie są dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Szczytny cel: pod koniec maratonu, kalorie spalone przez wszystkich uczestników są sumowane i przeliczane na ekwiwalent w żywności, przekazywanej następnie wybranej instytucji charytatywnej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie maratonu: kliknij tutaj

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl