Filary Przywództwa

Jednodniowy program skoncentrowany na sześciu kompetencjach, które są najściślej związane z sukcesem w roli lidera. W trakcie programu, uczestnicy tworzą plany działań w odniesieniu do jednego z tych sześciu Filarów

Zawartość programu : 1-dniowy warsztat + test samooceny

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

  • rozumieć , które ich kompetencje oraz pasje mogą najlepiej wspierać potrzeby organizacji;
  • koncentrować  się na rozwoju swoich mocnych stron jako najlepszej i najszybszej drodze do zwiększenia efektywności w rolach przywódczych;
  • tworzyć plany rozwoju umożliwiające uzyskanie wysokiego poziomu kompetencji w jednym z Filarów Przywództwa;
  • stosować  model rozwoju nieliniowego, by zrozumieć skuteczne metody rozwoju umiejętności przywódczych.

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl