OSIĄGANIE WYNIKÓW PRZEZ COACHING

Umiejętność rozwijania pracowników jest jedną z najbardziej cenionych kompetencji menedżerskich – a jak pokazują badania, również jedną z najrzadziej spotykanych. Nasze szkolenie przekazuje umiejętności z zakresu coachingu menedżerskiego, umożliwiające ukierunkowywanie oraz wspieranie rozwoju podwładnych.

Zawartość programu : 2-dniowy warsztat

 

Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:

  • stosować podstawowe zasady podczas rozwiązywania problemów organizacji,
  • przekazywać skuteczne informacje zwrotne,
  • okazywać uznanie w celu wzmocnienia motywacji do osiągania wysokiej efektywności,
  • zauważać okazje do rozwijania pracowników,
  • stosować rozmaite techniki słuchania i zadawania pytań wspierających podejmowanie decyzji,
  • prowadzić rozmowy, mające na celu rozwój zawodowy pracowników.

 

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl