Audyt praktyk wspierających pracę zdalną

Praca zdalna wiąże się ze specjalnymi wyzwaniami. Utrudniona komunikacja, konieczność dyscypliny w zarządzaniu sobą i swoim czasem, duże znaczenie spotkań wirtualnych zespołu – wszystko to sprawia, że konieczne staje się wdrożenie dobrych praktyk wspierających pracę zdalną. Aby to ułatwić, stworzyliśmy badanie mające na celu przekazanie liderom zespołów i kierownictwu organizacji informacji zwrotnych na temat funkcjonowania pracy zdalnej.

Badanie dotyczy poziomu stosowania przez zespoły wirtualne dobrych praktyk w dziewięciu obszarach. Po zakończeniu badania, liderzy tych zespołów otrzymują indywidualne reporty wraz z rekomendacjami zmian w słabiej ocenionych obszarach.

Raport dla organizacji pokazuje, jak praca zdalna oceniana jest w różnych jednostkach organizacyjnych oraz przez różne kategorie pracowników i jak z pozycji zarządu można wpływać na poszczególne aspekty funkcjonowania pracy zdalnej.

Badanie można w pełni dostosowywać do Państwa potrzeb – istnieje możliwość dostosowania naszego modelu pracy zdalnej do specyfiki Państwa organizacji.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz:

Informator: Jak przeprowadzić Audyt Pracy Zdalnej

Raport przykładowy dla lidera zespołu


Zapraszam do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720