Badanie 360 stopni Bright360 Virtual Team Leader

Komunikacja ogólnie, zaś przekazywanie informacji zwrotnych szczególnie, są utrudnione w sytuacji pracy zdalnej. Nieformalne okazje, by przekazać feedback, zdarzają się rzadziej. Dlatego ważne jest, aby liderzy aktywnie o niego zabiegali, wykorzystując wszelkie okazje i narzędzia, by poznać opinie swoich ludzi.

Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest Badanie 360 stopni Bright360 Virtual Team Leader ukierunkowane na diagnozę 15 kompetencji menedżerskich najmocniej powiązanych z potrzebami zespołu wirtualnego. Poniżej przedstawiliśmy profil kompetencji menedżera stworzony na podstawie naszego badania:

Typowy projekt obejmuje następujące kroki:

  1. Menedżer otrzymuje link do filmu, na którym opisujemy przebieg badania oraz instrukcje odnośnie tego, jak wskazywać respondentów.
  2. Menedżer wybiera swoich respondentów, często w uzgodnieniu z wspierającym go HR Business Partnerem.
  3. Badanie on-line + raport.
  4. Sesja mentoringowa (2 godziny), której celem jest interpretacja wyników oraz wybór i rozplanowanie działań rozwojowych dla wybranych kompetencji.

Zapraszam do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720