Badania

Rzetelna diagnoza obecnej sytuacji to jeden z warunków wyboru skutecznych działań rozwojowych. Dlatego oferujemy oraz stosujemy w ramach naszych programów zestaw narzędzi badawczych – na poziomie indywidualnym , zespołów oraz organizacji.

Nasza oferta obejmuje

  • Badanie 360 stopni
  • Badanie postrzegania zarządu
  • Badanie zaangażowania pracowników
  • Testy psychometryczne
  • Badanie efektywności zespołu
  • Badanie kultury i klimatu organizacji

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl