Skuteczna komunikacja

Program dostarcza 5 umiejętności komunikacyjnych, dzięki którym możemy wpływać na wzrost jakości pracy, zachęcać pracowników do podejmowania inicjatywy oraz do kreatywności, a także tworzyć efektywne zespoły:

  • wyjaśnianie i sprawdzanie: służy ujawnianiu istotnych informacji, okazywaniu rozmówcom, że ich słuchasz i cenisz ich pomysły; pozwala właściwie ocenić sytuację i podjąć dobre decyzje.
  • konstruktywna krytyka: przekazywanie oceny krytycznej tak, by sprzyjało to wzajemnej akceptacji i działaniu, wzmacniało motywację, morale i wzajemny szacunek.
  • dyskusja: powiązanie wszystkich umiejętności dobrego komunikowania się w trakcie rozmowy, umożliwiające aktywny i twórczy dialog.
  • niwelowanie różnicy zdań: działanie w przypadku odmiennych stanowisk lub potencjalnego konfliktu, pozwalające zachować priorytety bez zmuszania do kapitulacji, przyjmowania wrogiej postawy czy odwoływania się do arbitralnych rozstrzygnięć.
  • udzielanie pochwał: wyrażenie uznania dla pracy wartej pochwały, aby utrzymać motywację do pracy o najwyższym standardzie.

Zawartość programowa : 2-dniowe warsztaty

Zapraszamy do kontaktu !

Zbigniew Łobocki
People Analytics Manager
T +48 606 971 720
zbigniew.lobocki@ubd.pl