Zarządzanie: kobiety kontra mężczyźni

Ile jest kobiet w zarządzie Twojej firmy?

Firma Zenger Folkman zajmuje się oceną i rozwojem kompetencji przywódczych oraz ich wpływem na rezultaty biznesowe. W artykule przedstawiamy opublikowane przez nią wyniki globalnego badania z udziałem ponad 7000 menedżerów, w którym porównano skuteczność kobiet i mężczyzn w rolach przywódczych. Poniższy diagram porównuje obecność obu płci (uczestników badania) na każdym poziomie zarządzania. Odsetek kobiet w wypadku najwyższych stanowisk kierowniczych okazał się znacznie niższy, niż odsetek mężczyzn. Dotyczy to w szczególności zarządów: 78% badanych członków zarządu było mężczyznami, zaś tylko 22% – kobietami. Na niższych poziomach zarządzania ta dysproporcja jest nieco mniejsza, ale nadal wyraźna – na każdych sześciu mężczyzn będących menedżerami liniowymi przypadają cztery kobiety pełniące porównywalne stanowiska. Jest to globalny trend, widoczny w większości statystyk dotyczących biznesu na całym świecie.

 

Słaba płeć? Nie w biznesie.

Czy mały odsetek kobiet na najwyższych poziomach zarządzania jest uzasadniony? Wyniki dotyczące ogólnej efektywności liderów opublikowane przez Zenger Folkman i przedstawione na diagramie poniżej nie pozostawiają wątpliwości: kobiety radzą sobie lepiej, niż mężczyźni.

Warto podkreślić, że różnica w poziomie efektywności między kobietami i mężczyznami na poziomie specjalistów oraz menedżerów liniowych jest nieznaczna. Jednak im wyżej w hierarchii, tym większa jest przewaga kobiet. Może to wynikać z faktu, że kobiety niejednokrotnie muszą bardziej się starać, by awansować na wyższe stanowiska – czyli po prostu być lepsze od mężczyzn. Inaczej mówiąc: jest większa szansa, że do poziomu zarządu awansuje niezbyt kompetentny mężczyzna, niż że przytrafi się to kobiecie.

Dr Jack Zenger, prezes i współzałożyciel Zenger Folkman, skomentował te wyniki następująco: „Wiadomo powszechnie, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane na wyższych stanowiskach kierowniczych. Jednak nasze badania jednoznacznie wskazują, że zmniejszenie tej dysproporcji zwiększyłoby skuteczność zespołów zarządzających”. Firmy często decydują się na rekrutację zewnętrzną na stanowiska kierownicze, choć mogą mieć wewnętrznych kandydatów świetnie przygotowanych do ich objęcia – po prostu nie dostrzegają potencjału tych osób.

Kompetentne szefowe

Badając efektywność przywództwa, Zenger Folkman mierzy poziom 16 kompetencji wytypowanych na podstawie wcześniejszych badań z udziałem 20 000 menedżerów. Nazywane są one kompetencjami różnicującymi, ponieważ ich posiadanie odróżnia liderów skutecznych od słabszych. Wysoko rozwinięte kompetencje różnicujące stanowią predyktor sukcesu w rolach przywódczych.

W odniesieniu do 12 spośród 16 kompetencji różnicujących, średnie oceny uzyskane przez kobiety były lepsze od tych uzyskanych przez mężczyzn.

 

Większość osób intuicyjnie zakłada, że ta przewaga dotyczy miękkich kompetencji interpersonalnych, takich jak rozwijanie innych czy budowanie relacji. Choć w istocie kobiety uzyskały w wypadku tych kompetencji wyższe oceny, największe różnice na ich korzyść widoczne są w wypadku kompetencji takich jak: przejmowanie inicjatywy, dążenie do wyników czy dbałość o własny rozwój. Komentując te wyniki, dr Joe Folkman, dyrektor zarządzający Zenger Folkman, zauważył, że są one sprzeczne z powszechnymi stereotypami na temat płci.

 

Kompetencja Mężczyźni* Kobiety*
Przejmuje inicjatywę 48 56
Dba o własny rozwój 48 55
Postępuje uczciwie i zgodnie z wartościami 48 55
Dąży do wyników 48 54
Rozwija innych 48 54
Inspiruje i motywuje innych do wyjątkowych osiągnięć 49 54
Buduje relacje 49 54
Dba o współpracę i pracę zespołową 49 53
Wyznacza rozwojowe cele 49 53
Staje na czele zmian 49 53
Rozwiązuje problemy i myśli analitycznie 50 52
Skutecznie się komunikuje 50 52
Łączy organizację z otoczeniem 50 51
Wdraża innowacje 50 51
Jest ekspertem merytorycznym 50 51
Strategicznie patrzy na biznes 51 49

*Średni wynik w ujęciu centylowym. Kolorem pomarańczowym oznaczono kompetencje, w wypadku których wynik kobiet był istotnie wyższy, niż wynik mężczyzn. Kolorem szarym oznaczono kompetencje, w wypadku których różnica między średnimi wynikami była zbyt mała, by mówić o przewadze jednej z płci. Kolorem niebieskim oznaczono kompetencję, w wypadku której wyższy był wynik uzyskany przez mężczyzn.

Opracowane na podstawie artykułu: „A Study in Leadership: Women Do It Better than Men” Zenger Folkman

Zenger Folkman oferuje rozwiązania rozwojowe dla organizacji i ludzi oparte na wynikach badań i naukowym podejściu, zbudowane wokół filozofii rozwoju w oparciu o mocne strony. Kompleksowa oferta Zenger Folkman obejmuje narzędzia diagnostyczne, programy rozwojowe, certyfikację i praktyczne narzędzia follow-up umożliwiające zwiększenie efektywności i osiąganych wyników.

Dr John H. “Jack” Zenger, współzałożyciel i prezes firmy Zenger Folkman, jest uznanym na świecie ekspertem w zakresie rozwoju przywództwa. Wysoce szanowany i rozchwytywany mówca, konsultant i executive coach, Jack otrzymał w 2011 roku nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Szkolenia i Rozwoju za całokształt osiągnięć. Jest współautorem 12 książek dotyczących przywództwa i zespołów, w tym bestsellera: The Extraordinary Leader: Turning Good Managers into Great Leaders (McGraw-Hill, 2009).

Dr Joe Folkman, uznany mówca i konsultant dla największych światowych firm, autor ośmiu książek. Wyniki jego badań były publikowane w Harvard Business Review, National Business Employment Weekly Wall Street Journal, Training and Development oraz Executive Excellence.

 

 

 

Może Ci się również spodoba